Chi tiết mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa mới nhất

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa là một chi tiết quan trọng trong quá trình bốc xếp hàng hóa. Bốc xếp hàng hóa theo nghĩa hẹp có nghĩa là bốc dỡ hàng từ kho lên xe vận chuyển và từ trên xe xuống kho. Bốc xếp hàng hóa sao cho đảm bảo hàng hóa được vận chuyển đến tay người nhận đảm bảo chất lượng như khi vừa sản xuất xong và lưu trữ tại kho. Do đó, hợp đồng bốc xếp hàng hóa được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển và kho bãi phải được quan tâm khi thực hiện để đảm bảo tính an toàn cho hàng hóa. Hãy cùng Chuyển Nhà Viet Moving tìm hiểu về mẫu hợp đồng này trong bài viết dưới đây nhé!

Giới thiệu chung về hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Trong quy trình vận chuyển hàng hóa đến tay của khách hàng thì khâu ký hợp đồng bốc xếp hàng hóa đóng một vai trò vô cùng quan trọng quyết định đến chất lượng của hàng hóa. Khâu bốc xếp này có nghĩa là di chuyển hàng hóa từ trong kho đến xe vận chuyển và ngược lại. Mặc dù chỉ là di chuyển hàng hóa nhưng quá trình bốc xếp cũng cần phải được thực hiện một cách an toàn.

Hiện nay, để thuận tiện cho các doanh nghiệp hơn thì việc bốc xếp hàng hóa có thể được thực hiện bởi các đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Do quá trình này cần phải có những người có một sức khỏe tốt, kỹ năng bốc xếp và tay nghề cao thực hiện để đảm bảo hàng hóa của bạn được an toàn tuyệt đối và không bị hỏng hóc.

Khi mà doanh nghiệp có nhu cầu thuê một đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp hàng hóa thì điều chắc chắn cần phải thực hiện đó chính là hợp đồng. Mẫu hợp đồng này chính là các thỏa thuận của cả hai bên về những công việc bốc xếp hàng hóa cần làm và các nghĩa vụ, quyền lợi của cả hai bên.

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa đóng một vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp.Vì dựa vào bản hợp đồng này thì hai bên mới có thể đồng nhất với nhau về các quyền lợi khi dùng dịch vụ bốc xếp, giá cước dịch vụ, thời gian bốc xếp. Đồng thời dựa vào hợp đồng này cũng sẽ giúp cho bên đơn vị bốc xếp nắm bắt được những nhiệm vụ của mình trong công việc và cách thức làm việc sao cho đúng với nhu cầu của doanh nghiệp.

Bốc xếp hàng hóa
Bốc xếp hàng hóa

Vai trò của mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa là hợp đồng gần giống với hợp đồng dịch vụ, mẫu hợp đồng này đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với những bên tham gia trong hợp đồng bởi đây chính là văn bản đảm bảo được các quyền lợi của hai bên khi mà làm việc cùng với nhau.

Thông qua bản hợp đồng dịch vụ bốc xếp thì mỗi bên tham gia sẽ có thể biết được các quyền hạn của mình được ghi trong hợp đồng. Dựa vào đó mỗi bên sẽ biêyt được quyền lợi và nghĩa vụ mà mình cần thực hiện để từ đó đảm bảo đúng quy tắc , điều khoản đã được nêu ra.

Không chỉ thế mà việc ký kết hợp đồng bốc xếp hàng hóa cũng là một điều bắt buộc phải làm. Vì khi bên vị bốc xếp hàng hóa muốn làm việc trực tiêp với doanh nghiệp phải dựa vào hợp đồng thì mọi thứ mới có thể thực hiện được. Nội dung trong bản hợp đồng cũng cần phải cung cấp cả những thông tin chi tiết về chi phí dịch vụ và nhiệm vụ rõ ràng. Trong các tình huống xảy ra tranh chấp thì dựa vào bản hợp đồng có thể giải quyết được tất cả các vấn đề.

Có thể nhận thấy rằng bản hợp đồng bốc xếp hàng hóa có một vai trò rất quan trọng đối với cả bên thuê dịch vụ và bên cho thuê dịch vụ bốc xếp. Chính vì vậy mà khi lập hợp đồng cần phải nêu rõ ràng cụ thể những thông tin nội dung liên quan đến những điều khoản sử dụng dịch vụ và những thông tin khác để tránh các vấn đề tranh chấp trong sau khi tiến hành.

Vai trò của hợp đồng bốc xếp
Vai trò của hợp đồng bốc xếp

Đối tượng tham gia ký kết hợp đồng bốc xếp

Đối với phần mở đầu của mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa thì nội dung của phần này cũng sẽ giống như các mẫu hợp đồng khác. Đầu tiên nội dung cần có là quốc hiệu tiêu ngữ, thời gian lập bản hợp đồng, tên của bản hợp đồng và những căn cứ kèm theo.

Sau đó là ở phần thông tin tham gia trong bản hợp đồng bốc xếp chính là bên sử dụng dịch vụ và bên đơn vị cung cấp dịch vụ. Sẽ chỉ có chính xác hai đối tượng tham gia vào  hợp đồng và hai đối tượng này có thể là một cá nhân hoặc là doanh nghiệp, công ty.

Trong phần thông tin nội dung của đại diện mỗi bên thì những thông tin cần phải ghi chi tiết gồm có: tên của doanh nghiệp (bên thuê dịch vụ bốc xếp và bên cung cấp dịch vụ bốc xếp), địa chỉ của doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp, tên của người đại diện hai bên, số điện thoại liên hệ, chức vụ và số tài khoản thanh toán.

Ký hợp đồng bốc xếp
Ký hợp đồng bốc xếp

Mẫu hợp đồng bốc xếp hàng hóa chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     …, ngày …tháng …năm …

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ BỐC XẾP: Ông/ Bà: ……………………………Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ:  Giám đốc

Đại diện của bên thuê: ……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở của công ty:………………………………………………………

Gọi tắt là Bên A

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP: Ông/Bà…………………….…… Giới tính: Nam/ Nữ

Sinh ngày: …………………Dân tộc: ………………………Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND:………………Ngày cấp……………………Nơi cấp: ……………………

Nơi đăng ký địa chỉ thường trú: ……………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………

Gọi tắt là Bên B

Sau khi thảo luận, hai bên thống nhất đmf phán nội dung hợp đồng với những điều khoản sau:

A. Thời gian và công việc thực hiện hợp đồng

– Loai hợp đồng lao động:  Hợp đồng bốc xếp hàng hóa

– Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực từ ngày… tháng … năm …đến ngày… tháng … năm …

– Địa điểm tiến hành công việc:(Theo từng đơn hàng cụ thể được yêu cầu)

– Chức vụ: Công nhân bốc xếp hàng hóa

– Công việc phải thực hiện: Bên B sẽ thực hiện công việc bốc xếp hàng hóa cho Bên A theo từng lô hàng do Bên A yêu cầu.

Bên A đảm bảo hàng hóa không nằm trong danh mục hàng cấm mà nhà nước quy định.

B. Chế độ làm việc

– Thời gian thực hiện công việc: ……………………………………………………………………

– Được cấp phát những công cụ làm việc gồm có: ………………………………

C. Những trách nhiệm và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi của người lao động:

Phương tiện di chuyển làm việc: …………………………………………………………

– Mức lương chính thức hoặc tiền công: ……………………………………………………

– Hình thức thanh toán lương: Tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

– Được thanh toán lương vào ngày ………………………………mỗi tháng.

Chế độ tăng lương:…………………………………………………………………

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ mỗi tuần, nghỉ phép năm, ngày lễ tết…): Theo quy định của Bộ lao động

– Bảo hiểm xã hội và BHYT: Theo quy định của Nhà nước

– Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………………..

2. Nghĩa vụ của người lao động:

– Hoàn thành tất cả các hạng mục được nêu ra trong bản hợp đồng.

– Tuân thủ các quy định, nội quy kỷ luật lao động, an toàn trong lao động…

D. Các nhiệm vụ và quyền hạn của người thuê lao động

1. Nghĩa vụ:

– Đảm bảo công việc và thực hiện đầy đủ tất cả những điều đã nêu trong hợp đồng.

–Thanh toán chi phí đầy đủ, đúng thời hạn những chế độ và quyền lợi.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành tất cả công việc đã nêu trong hợp đồng.

E. Điều khoản thi hành

– Các vấn đề về lao động không được nêu trong hợp đồng nguyên tắc này thì áp dụng qui định của tập thể.

– Hợp đồng bốc xếp được tạo thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên sẽ giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày ký kết hợp đồng. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng nguyên tắc thì nội dung của bản phụ lục hợp đồng nguyên tắc cũng có giá trị như các nội dung trong bản hợp đồng này.

Hợp đồng này được làm tại trụ sở Công ty ……………………………vào ngày…tháng … năm …

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                    NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Mong rằng với những chia sẻ của Chuyển Nhà Viet Moving về hợp đồng bốc xếp hàng hóa trong bài viết trên đã giúp cho bạn nắm bắt các thông tin thật chính xác. Hãy lập bản hợp đồng bốc xếp thật chính xác và đầy đủ thông tin để đảm bảo được những quyền lợi của cả hai bên nhé!

>>> Xem thêm: Cách bốc xếp vật nặng dễ vỡ an toàn lên xe

Những câu hỏi thường gặp

⭐⭐⭐Tại sao cần phải ký hợp đồng bốc xếp hàng hóa?

Hợp đồng bốc xếp hàng hóa đóng một vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp.Vì dựa vào bản hợp đồng này thì hai bên mới có thể đồng nhất với nhau về các quyền lợi khi dùng dịch vụ bốc xếp, giá cước dịch vụ, thời gian bốc xếp.

⭐⭐⭐Phần nội dung của bản hợp đồng cần có những thông tin gì?

Trong phần thông tin nội dung của đại diện mỗi bên thì những thông tin cần phải ghi chi tiết gồm có: tên của doanh nghiệp (bên thuê dịch vụ bốc xếp và bên cung cấp dịch vụ bốc xếp), địa chỉ của doanh nghiệp, mã số thuế của doanh nghiệp, tên của người đại diện hai bên, số điện thoại liên hệ, chức vụ và số tài khoản thanh toán.

5/5 - (6 bình chọn)

0979.847.807

0909.847.807