Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa mới nhất 2022

Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Trong việc cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng giữa bên vận chuyển và bên thuê vận chuyển, hợp đồng vận chuyển hàng hóa là cần thiết. Quyền và nghĩa vụ của người gửi hàng và người vận chuyển đều được ghi rõ trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá. Mời bạn đọc và tham khảo về hợp đồng chở hàng để áp dụng trong doanh nghiệp.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa là gì?

Vì hàng hóa là một loại tài sản nên hợp đồng hàng hóa sẽ có những đặc điểm giống như hợp đồng vận chuyển tài sản. Hợp đồng vận chuyển tài sản được điều chỉnh bởi Điều 530 Bộ luật Dân sự quy định:

 • “Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, trong đó bên vận chuyển có trách nhiệm giao tài sản đến địa điểm đã thoả thuận và cho người có quyền nhận”. Bên thuê có trách nhiệm thanh toán cước phí. “
 • Các bên trong hợp đồng vận chuyển hàng hoá có quyền thoả thuận các điều khoản liên quan đến nội dung hợp đồng.
 • Xét về chủ thể, quyền và nghĩa vụ của các bên, hợp đồng vận chuyển có chung tất cả các đặc điểm của hợp đồng vận chuyển tài sản.

Mẫu hợp đồng vận chuyển

Mẫu hợp đồng vận chuyển
Mẫu hợp đồng vận chuyển
Điều khoản hợp đồng vận chuyển
Điều khoản hợp đồng vận chuyển
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa
Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa

Vì vận tải hàng hóa là giao dịch dân sự điển hình nên các bên tham gia hợp đồng là giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Khi có đủ các điều kiện sau đây thì giao dịch dân sự được hoàn thành:

 • Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự.
 • Giao dịch dân sự do các bên tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
 • Người có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi phù hợp phải là chủ thể của hợp đồng .
 • Hơn nữa, người tham gia các giao dịch đó không được ép buộc, bị lừa hoặc bị đe dọa khi tham gia.

Đối tượng của hợp đồng

 • Hàng hoá là đối tượng của hợp đồng vận chuyển hàng hoá.
 • Do đó, hàng hóa sẽ bao gồm tất cả các loại động sản có thể di chuyển được, bao gồm cả động sản hình thành trong tương lai.
 • Các mặt hàng cấm, hàng độc hại, hàng cấm lưu thông trên thị trường không có trong hợp đồng vận chuyển.
Những mặc hàng cho phép vận chuyển
Những mặc hàng cho phép vận chuyển

Nội dung của hợp đồng

Sau đây là nội dung của hợp đồng vận chuyển hàng hoá:

 • Thỏa thuận của các bên trong đó người vận chuyển phải giao hàng hóa đến địa điểm đã thỏa thuận và cho người có thẩm quyền nhận, người thuê vận chuyển phải trả cước phí.
 • Nó là nội dung về: thời gian, địa điểm giao hàng, số lượng và chất lượng hàng hóa, quyền và nghĩa vụ của các bên trong một số tình huống.
 • Tất cả các loại tài sản di động được bao gồm, bao gồm cả bất động sản trong tương lai.
 • Các mặt hàng cấm, hàng độc hại, hàng cấm lưu thông trên thị trường không có trong hợp đồng vận chuyển.

Quyền và nghĩa vụ của bên vận chuyển hàng hóa

Quyền của bên vận chuyển hàng hóa

Bên vận chuyển có các quyền sau đây theo quy định:

 • Kiểm tra tài sản, vận đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương khác về tính hợp lệ (kiểm tra số lượng, chất lượng … giữa vận đơn hoặc chứng từ thực tế).
 • Từ chối vận chuyển tài sản không phù hợp với mô tả của hợp đồng về loại tài sản.
 • Yêu cầu người thuê vận chuyển thanh toán toàn bộ, kịp thời tiền cước vận chuyển. Các bên phải thoả thuận về giá cước. Nếu pháp luật quy định giá cước thì phải tuân theo giá cước đó.
 • Nếu người vận chuyển biết hoặc nên biết, hãy từ chối chuyển giao những tài sản bị cấm giao dịch, có tính chất độc hại hoặc độc hại.
Quyền và nghĩa vụ bên vận chuyển hàng hóa
Quyền và nghĩa vụ bên vận chuyển hàng hóa

Nghĩa vụ của bên vận chuyển hàng hóa

 • Một trong những trách nhiệm của người vận chuyển là đảm bảo tài sản được vận chuyển hoàn toàn và an toàn đến điểm đến đã định đúng thời gian.
 • Bên vận chuyển có trách nhiệm bảo quản tài sản và phải thực hiện mọi biện pháp hợp lý để bảo đảm tài sản được vận chuyển an toàn, đúng thời gian và không làm mất mát, hư hỏng hàng hoá như đã mô tả trong hợp đồng.
 • Đồng thời phải giao tài sản cho người có quyền nhận.
 • Người vận chuyển phải chịu trách nhiệm nếu tài sản được vận chuyển đến nơi đến nhưng không được giao đúng người dẫn đến mất mát, hư hỏng tài sản.
 • Do đó, trước khi giao hàng, người vận chuyển phải xác minh đúng đối tượng được nhận.
 • Các chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển tài sản, chẳng hạn như chi phí xăng dầu, người thuê vận tải không phải thanh toán.

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê vận chuyển hàng hóa

 • Khi hai bên giao kết hợp đồng vận chuyển hàng hóa, bên thuê vận chuyển có quyền buộc bên vận chuyển phải chở tài sản đến đúng địa điểm và thời gian, ngoài ra bên thuê vận chuyển phải hoàn thành các yêu cầu đã thỏa thuận hoặc theo luật định. Nó đã đạt được một sự đồng thuận.
 • Khi tài sản được giao đến địa điểm đã thỏa thuận, bên thuê vận chuyển có quyền tự mình nhận tài sản hoặc chỉ định bên thứ ba thay mặt mình nhận tài sản.
Quyền và nghĩa vụ bên thuê vận chuyển hàng hóa
Quyền và nghĩa vụ bên thuê vận chuyển hàng hóa

Chúng tôi cung cấp những thông tin về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa và một số vướng mắc pháp lý liên quan đến mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa ở bài viết trên đây. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, vướng mắc pháp lý nào về các vấn đề nêu trên về mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hóa nhé.

Xem thêm: Có nên tự đi đăng ký xe máy mới hay nhờ dịch vụ

Rate this post

0979.847.807

0909.847.807